Správa pronájmu

Pomáháme Vám vytvořit pasivní příjem z vaší nemovitosti

Za naši 7 letou praxi jsme zprostředkovali pronájem více než 250 nemovitostí. Vzhledem ke zvýšené poptávce o správu pronájmu jsme tuto službu v roce 2021 do nabídky zařadili. Aktuálně se staráme o 80 bytových jednotek a několik rodinných domů. Díky našemu systému má majitel vždy výbornou kontrolu nad svým majetkem. 


Jak postupujeme a vybíráme nájemníka? 

V našem portfoliu klientů vždy máme vhodné nájemníky do vaší nemovitosti. Přesto vždy postupujeme tak, že nemovitosti profesionálně nafotíme, aby jsme zaznamenali její stav a měli materiál pro kvalitní prezentaci. Je vždy lepší vidět více zájemců a vybrat toho správného. V následujících bodech Vám přiblížíme jak tomu docílíme. 

1. úvodní schůzka s majitelem nemovitosti

2. focení nemovitosti

3. odeslání fotografií do 48 hodin a následná úprava pro inzerci

4. zaslání vzoru nájemní smlouvy a potvrzení prezentace

5. zveřejnění nabídky

6. prohlídky a hledání vhodného nájemníka

7. vybereme 2 vhodné zájemce

8. prověříme rodná čísla zájemce - SOLUS, CNB, evidence exekucí

9. prověříme zaměstnání a předchozí bydlení zájemce

10. předvedeme zájemce majiteli a společně jej vybereme

11. zaslání dokumentace - blokační dohoda, nájemní smlouva, fotogalerie, předávací protokol

12. podpis smlouvy a předání nemovitosti, odeslání scanu smlouvy a měřidel na emaily účastníků

13. přepis energií 

Vše zmíněné je hrazené z provize, kterou hradí Zájemce o nájem. Majitel za tyto služby neplatí. Může však s námi spolupracovat dále a to cestou správy pronájmu. Níže najdete dvě možnosti jak si ubrat starosti a vybudovat z investice do nemovitosti pasivní příjem bez starostí. 


Standardní správa

Tato služba zahrnuje zejména kontrolu nad nemovitostí. Zejména nad jejím stavem, nájemníkem a jeho spotřebou energií. Dále pomáhá majitelům mít stále aktuální smlouvy a také cenu nájmu. Ty průběžně sledujeme a při každoročním prodloužení je vzhledem k trhu navyšujeme. Samozřejmostí je úložiště dat přes cloudové uložiště a rychlý chat se správcem. Také se staráme o to, aby bytová jednotka nebyla nikdy prázdná. Na výpověď podanou nájemníkem reagujeme okamžitou inzercí a zahájením prohlídek. Stav nemovitosti kontrolujeme a dokumentujeme u předání, převzetí, ale také průběžně. Zajistíme i drobné opravy, vyklizení a malování. 

Nad rámec bodu 1-13 

V komunikaci s nájemníkem Vás zastoupíme

S1. podpis nájemní smlouvy na základě plné moci,  odeslání scanu smlouvy, fotografií bytu při předání a měřidel na emaily účastníků

S2. zálohování dat na cloudové uložiště, dodání přístupu pro majitele

S3. kontrola nemovitosti po 30 dnech od předání bytové jednotky

S4. kontrola energií po 90 dnech od předání nemovitosti (kontrola měsíčních záloh energií)

S5. 1x za 6 měsíců kontrola nemovitosti, sepsání protokolu a odeslání majiteli, řešení závad

S6. kontaktování nájemníka a majitele vždy 3 měsíce před vypršením data smlouvy, prodloužení smlouvy s navýšením nájmu

S7. vyúčtování energií

S8. při výpovědi, automatické zahájení prohlídek, hledání nového nájemce, převzetí a předání včetně kontroly nemovitosti. 

Jediné co po Vás budeme vyžadovat je kontrola bankovního účtu zda přijímáte nájemné dle smlouvy. 

Odměna: 10% z nájemného bez energií 

(forma platby: A, každý měsíc 10%, B, 1x platba na rok)Kompletní správa 

Kompletní správa nemovitosti je obdobná jako standardní. Zásadní rozdíl je ten, že si od Vás nemovitost pronajmeme my a dále ji následně podnajímáme. Veškeré reporty, služby a zodpovědnost nad nemovitostí zůstává stále stejná. Nemovitost si řádně pojistíme a všechny opravy hradíme my. 

Odměna: 20% z nájemného bez energií

(forma platby: každý měsíc)