Vzory dokumentů


Smluvní dokumentaci - zejména kupní a úschovní smlouvy připravujeme s mým smluvním advokátem panem Mgr. Jedličkou ke každému případu vždy do 3-4 dnů od uhrazení blokačního poplatku. Univerzální vzory, které jsou základem pro smlouvy najdete pod tímto textem.

Pro úpravu smluv je vždy dostatek času a rádi připomínky a návrhy na změny vyslechneme. Naši snahou jako zprostředkovatele je smluvní vyvážení a zejména bezpečnost transakce.  


Úschova financí. Advokát pan Mgr. Jedlička se snaží finance co nejvíce zabezpečit. Proces úschovy najdete v dokumentu níže. Pro úschovu využívá jistotní účty Komerční banky a UniCredit. Finance jsou vždy pojištěné na rodná čísla účastníků. Procesně realizujeme v průměru 4 transakce měsíčně a to ve vzájemné spolupráci trvající 4 roky.

Nadstandardní věc v bezpečnosti obchodu je ověřovací doložka, kterou advokát po uhrazení kupní ceny do úschovy odesílá do datové schránky katastru. Bez tohoto dokumentu katastrální úřad nezahájí převod vlastnictví nemovitosti.